Kim Søgaard - skatterevisor for sundhedsbranchen, herunder læger

Vejledninger & værktøjer

Vi har udarbejdet nogle vejledninger og værktøjer til dig

Får du problemer, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Værktøjer

Tryk på det ønskede værktøj for at hente filen.

Skatterevisor Kim Søgaard
 1. Log på SKAT.dk med NemID/MitID.
  Vælg ”log på” øverst til højre, og derefter ”log på som borger” 
 2. Vælg ”profil” (øverst til højre)
 3. Vælg ”giv adgang til rådgivere eller andre”
 4. Slet først autorisation til eventuel tidligere revisor
 5. Opret autorisation til cvr.nr. 42883875 (Søgaard Skatterevision ApS)
 6. Vælg ”adgang til alle informationer”
 7. Husk at godkende, nederst i billedet
 1. Log på SKAT erhverv med tast-selv-kode eller NemID/MitID
 2. Vælg Profil- og kontaktoplysninger
 3. Vælg Rettigheder og adgange til TastSelv
 4. Vælg Autoriser revisor mfl.
 5. Slet autorisation til eventuel tidligere revisor (ellers kan det godt drille senere i processen)

Indberetningsområderne vælges enkeltvis, autorisation gives til cvr.nr. 42883875:

Vælg f.eks. rettigheden ”Moms” i rullemenuen, derefter trykker du på den lille pil lige til højre for ”boksen”, og curseren springer til boksen ”CVR-/SE-nr”, hvor du taster vores CVR-nr. og igen trykker på den lille pil til højre for boksen. Datoen i boksen ”slutdato” lader du bare stå, og trykker derefter på ”Gem”.

Vi skal ikke have autorisation til alt, kun til:

 • Se skattekonto
 • Skattekonto – kontoejer
 • Moms (hvis du er momsregistreret)
 • Lønsum (hvis du er lønsumsregistreret)
 • Registreringsbevis
 • Kontakt med Skatteforvaltningen (kan kun ses hvis du selv er tilmeldt denne funktion)

—-oo-00-oo—

Hvis virksomheden har lønninger, kan der også gives autorisation i eIndkomst – men det er ikke nødvendigt, autorisationen kan gives hvis behovet opstår (Se desuden nedenfor omkring tilmelding til eIndkomst):

 1. Vælg Ansatte
 2. Vælg eIndkomst
 3. Vælg Autoriser revisor m.fl. til indberetning
 4. Vælg Indberetning til/forespørgsel på eIndkomst/LetLøn
 • Autorisation i eIndkomst er dog kun mulig såfremt virksomheden selv er tilmeldt indberetning i eIndkomst. Tilmelding foretages således:
  1. Vælg Ansatte
  2. Vælg eIndkomst
  3. Vælg Ændre tilmeldingsoplysninger
  4. Sæt flueben i Indberetning til/forespørgsel på eIndkomst/LetLøn

Den lidt kringlede procedure i forbindelse med eIndkomst skyldes, at eIndkomst ligger i SKAT’s gamle system.

Hvis der kommer nye funktioner i SKAT virksomhed bliver eksisterende autorisationer IKKE opdateret – der skal manuelt gives autorisation til de nye funktioner.

Du skal sørge for, at din virksomhed er tilmeldt kontakt med SKAT. Dette gør du således:

 1. Log på SKAT erhverv med tast-selv-kode eller NemID/MitID
 2. Profil
 3. Profiloplysninger
 4. Tilmeldingsoplysninger
 5. Tryk på kommunikation med SKAT i midten.

Der kan godt gå 1 time før SKAT har opdateret ændringen af tilmeldingsoplysningerne.

Når din virksomhed er tilmeldt kommunikation med SKAT, kan du give os autorisation:

 1. Profil
 2. Rettigheder til TastSelv
 3. Autoriser revisor m.fl.
 4. Vælg kommunikation med SKAT under pilen på midten af skærmen
 5. Tryk på den lille pil
 6. Indtast cvr.nr.: 42883875
 7. Tryk på den lille pil
 8. Gem